Prezentul document continând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului https://cursuri-de-actorie.ro/ (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul https://cursuri-de-actorie.ro/ (denumit în continuare “Site-ul” și/sau “https://cursuri-de-actorie.ro/”), ori poate utiliza în orice mod serviciile/produsele oferite prin intermediul Site-ului și are valoarea unei convenții încheiate între https://cursuri-de-actorie.ro/, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului și de furnizor al Serviciului https://cursuri-de-actorie.ro/, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul/produsul https://cursuri-de-actorie.ro/ (denumită în continuare “Utilizator”).

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea îșn continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului https://cursuri-de-actorie.ro/, precum și a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Prin înregistrare și accesare Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care își crează un cont pe Site înțeleg și acceptă că utilizarea contului lor, precum și orice accesare sau vizitare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricarei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

Drepturile asupra conținutului Site-ului

Drepturile de autor asupra întregului conținut aparțin în totalitate site-lui Cursuri-de-actorie.ro

Cei care accesează acest site web au următoarele drepturi:

  • explorarea conținutului;
  • reproducerea, traducerea sau utilizarea informațiilor publicate, numai cu indicarea sursei;
  • copierea sau tiparirea unor materiale în scop personal, fără comercializarea acestora;
  • inserarea în paginile proprii a unor legături către acest site web (se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului web Cursuri-de-actorie.ro);
  • persoana care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunea sa pe informațiile conținute în acest website își asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.

Cursuri-de-actorie.ro își declină orice răspundere pentru conținutul site-urilor la care această pagină web face trimitere. Datele și informațiile sunt prezentate în site-ul Cursuri-de-actorie.ro numai în scopuri informative. Cursuri-de-actorie.ro își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără preaviz. Serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Cursuri-de-actorie.ro și sunt proprietatea ei exclusivă.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site web, cu excepția deținătorului său legal – Cursuri-de-actorie.ro, precum și realizarea de link-uri, fără acordul prealabil al Cursuri-de-actorie.ro, dă dreptul unilateral și neechivoc ca Cursuri-de-actorie.ro să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Utilizatorul se obligă să respecte toate drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu Site-ul, conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora.

Administratorul Site-ului își rezerva dreptul de a acționa în instanță orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a continutului Site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute completând formularul de contact de pe site.

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că incălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

În completare, site-ul beneficiază de contributia membrilor săi înregistrați, indiferent de forma în care contribuie (de exemplu prin articole, comentarii, fotografii, etc). Echipa https://cursuri-de-actorie.ro/ selectează conținutul primit de la membrii site-ului, pentru a menține un grad înalt de calitate a site-ului. Colaboratorii și membrii înregistrați ai site-ului https://cursuri-de-actorie.ro/ sunt de acord să cedeze exclusiv, în momentul trimiterii, toate drepturile de utilizarea, adaptare și modificare și retransmitere a conținutului cu care au contribuit la site-ul https://cursuri-de-actorie.ro/.

Utilizatorii înteleg și acceptă că orice informație prezentă pe Site nu este și nu poate fi considerată drept ofertă de produse și / sau servicii venind din partea Administratorului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la veridicitatea și corectitudinea informațiilor și datelor oferite de Utilizatori pe Site, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestora.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încalca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislatiei în vigoare.

Utilizatorii se obligă să furnizeze la înregistrarea pe Site, la accesarea și utilizarea Serviciului, precum și la orice activitate de accesare și utilizare a Site-ului date și informatii valide, valabile, exacte, veridice și corecte în scopul de a oferi sau de a beneficia de servicii prin intermediul Site-ului.

Este interzisă copierea sau folosirea acestui Site, a Conținutului Site-ului, a Serviciului sau a oricărui serviciu, facilitate oferită de către Site în scopuri comerciale, fără acordul scris al Administratorului Site-ului.

Utilizatorii înteleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea a oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării catre Site, ori pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site, sau pentru desfiiințarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Nota de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor având ca scop reclamă, marketing și publicitate și a serviciilor de statistică.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate, alte persoane fizice sau juridice care le prelucrează în numele operatorului, alte persoane fizice sau juridice, parteneri, asociați din același grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, fiecare Utilizator are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care le privesc și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

Protecţia datelor cu caracter personal

Pentru a cerceta felul în care utilizăm datele cu caracter personal și a vă informa în legătură cu drepturile dumneavoastră va rugăm să citiți pagina Cookie-uri și protecția datelor cu caracter personal.

Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-urile furnizorilor de produse și / sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, site-uri personale (bloguri), dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legatură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la întreg conținutul și serviciile oferite de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru ofertele, serviciile, informațiile puse la dispoziție prin intermediul Site-ului de către Utilizatori, sau pentru Conținutul Site-ului și in nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al Conținutului de pe Site, al Serviciului sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Conținutului Site-ului.

Administratorul Site-ului nu garantează pentru ofertele, informațiile, datele Utilizatorilor puse la dispoziție prin intermediul Site-ului, întreaga răspundere asupra ofertelor, serviciilor și conținutului, dar fără a se limita la acestea trimise de către Utilizatori pentru a fi postat pe Site privind toate aspectele aparținând Utilizatorilor care le-au trimis sau le-au postat pe Site, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că le folosesc pe riscul lor. În nicio situație Administratorul Site-ului nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din neîndeplinirea oricăror obligații asumate de oricare Utilizator, din imposibilitatea utilizării Serviciului, ori din interpretarea eronată a Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este doar un intermediar între Utilizatori, care oferă o platformă de comunicare, astfel că toate serviciile și facilitățile legate de utilizarea Site-ului, precum și toate datele, informațiile cuprinse în acestea sunt oferite „așa cum sunt” , „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii le folosesc pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la cele privind ofertele, serviciile, datele și informațiile legate de utilizarea Serviciului, sau orice altă activitate legată de utilizareași acesarea Serviciului și / sau a Site-ului, precum și orice alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înteleg și acceptă că Administratorul Site-ului nu participă în niciun mod și în nicio măsură la interacțiunile dintre Utilizatori și nu oferă nicio garanție privind acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului nu deține niciun control asupra legalității, calității, corectitudinii, punctualității, credibilității și acurateții serviciilor, datelor și informațiilor sau oricărui conținut sau servicii oferite de către Utilizatori prin intermediul Site-ului, sau prin modalitatea off-line (care nu se desfășoară prin intermediul Internetului). Utilizatorii înțeleg și acceptă că datorită caracteristicilor specifice Internetului si ale Serviciului Administratorul Site-ului nu poate confirma, garanta identitatea Utilizatorilor și veridicitatea, corectitudinea, validitatea oricăror informații sau conținut oferite de aceștia pe Site. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun mod și în nicio măsură cu privire la aceste informații sau orice alte efecte juridice / comerciale derivând din utilizarea lor.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare, pentru conținutul postat pe Site de către Utilizatori, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare sau al conținutului postat pe Site prin intermediul Serviciului.

Utilizatorii înteleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor sponsorilor concursurilor postate pe Site. În cazul în care nu se menționează altfel, sponsorii sunt responsabili de oferirea și trimiterea premiilor menționate în cadrul concursurilor postate pe Site. Chiar și în cazul în care se menționează că Administratorul Site-ului este cel care trebuie să ofere ori să trimită premiile, acesta nu este răspunzător pentru premiile pe care sponsorii concursurilor refuză sau întârzie să le mai ofere către Administratorul acestui Site, ceea ce îl pune pe Administratorul Site-ului în imposibilitatea de a oferi mai departe câștigătorilor premiile menționate pe Site.

În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligatiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricarei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.